7.10.15

Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ (Οι ζωγραφιές της τάξης) 1

Τα βήματα που θα ακολουθώ για να λύσω ένα πρόβλημα ήταν το αντικείμενο του σημερινού μας μαθήματος.


Με λίγα λόγια τα βήματα είναι:

1. Διαβάζω πολύ καλά το πρόβλημα, μέχρι να καταλάβω τι πληροφορίες μου δίνει και τι
μου ζητάει να βρω.

2. Ζωγραφίζω τις πληροφορίες που μου δίνει ή φτιάχνω πίνακα με αυτές.

3. Σκέφτομαι τι πράξη ή πράξεις θα κάνω για να το λύσω.

4. Ελέγχω, αν όλα αυτά που σκέφτηκα είναι σωστά, κάνοντας πράξεις.Επίσης είπαμε ότι κάποια προβλήματα ενδέχεται να έχουν περισσότερες από μία λύσεις.Η παρουσίαση
Η εργασία για το σπίτι


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου