21.10.15

Αφαίρεση με πάτημα στη δεκάδα

Σειρά είχε σήμερα η αφαίρεση με το πάτημα στη δεκάδα. Η μέρα μας ήταν πιο εύκολη, γιατί τα παιδιά είχαν ήδη εξασκηθεί στην πρόσθεση με αυτόν τον τρόπο. Μόνοι μερικοί μπερδεύονταν και αντί να πάνε πίσω, προχωρούσαν προς τα μπρος!
Μετά όμως από πολλά παραδείγματα,το παραμυθάκι του "44" και πολλή εξάσκηση στο Πρόχειρο, νομίζω ότι τα καταφέραμε καλά!Η παρουσίαση

Η εργασία για το σπίτι


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου