9.12.15

Επανάληψη 2ης ενότητας (9-15)

Τελειώνοντας τη 2η ενότητα των μαθηματικών, κάναμε το πρώτο μέρος της επανάληψής μας. Θα συνεχίσουμε την Παρασκευή.

Πρώτα θυμηθήκαμε το μισό και το διπλάσιο...
... στη συνέχεια λύσαμε προβλήματα και θυμηθήκαμε τα ρέστα...


... και ξανασυζητήσαμε για την περίμετρο...
Η παρουσίαση

Για το σπίτι έχουν να ασχοληθούν με τις ασκήσεις β,γ και στ στο Τετράδιο Εργασιών (σελ. 38-39).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου