29.1.16

Τα νέα μας 29.1.16


Σήμερα πήραμε το καινούριο μας πρόγραμμα, γιατί από βδομάδα θα κάνοουμε και μια ώρα Θεατρική Αγωγή. Κάθε μέρα, λοιπόν, θα σχολάμε στις 14.00.

Το πρόγραμμα του Β1


Το πρόγραμμα του Β2ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ... ΤΟΣΤΑΚΙΗ προπαίδεια του 2

Την προπαίδεια του 2 μάθαμε σήμερα.


Την είπαμε πολλές φορές από την καλή...


... τη γράψαμε στο πρόχειρο και μετά ετοιμάσαμε το παιχνίδι της.


Βάψαμε μπλε τις ερωτήσεις και κόκκινες τις απαντήσεις.


Η εργασία για το σπίτι


Που λες είδα... 4

Κάναμε συγκρίσεις σήμερα χρησιμοποιώντας τον συγκριτικό βαθμό των επιθέτων. Μάθαμε να τον σχηματίζουμε και με τους δύο τρόπους (περιφραστικά και μονολεκτικά).
Ασχοληθήκαμε στη συνέχεια με τη δραστηριότητα του Βιβλίου...... κάναμε συγκρίσεις στο Πρόχειρο...

Στο τέλος θυμηθήκαμε πότε χρησιμοποιούμε το "τον" και το "των".Η παρουσίαση

Η εργασία για το σπίτι


28.1.16

Τα νέα μας 28.1.16

Το εργαστήρι κεραμικής (Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5) 2

Σήμερα ασχοληθήκαμε με τις 3 ασκήσεις που έμειναν στο Τετράδιο Εργασιών από χτες...

... και μετά παίξαμε το παιχνίδι της προπαίδειας του 5 και του 10.


Η παρουσίαση
Η εργασία για το σπίτι


Που λες είδα ... 3

Μιλήσαμε για τον τρόπο που θα περιγράφουμε ένα αντικείμενο σήμερα. Είπαμε πως θα χρησιμοποιούμε πολλά επίθετα και παρομοιώσεις και λέξεις που δηλώνουν τόπο (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, μέσα, έξω, ανάμεσα, δίπλα κλπ.).

Πρώτα είπαμε γιατί είναι χρήσιμα τα επίθετα...... μετά μάθαμε τι είναι η παρομοίωση...
... και φτιάξαμε πολλές δικές μας...
... κυκλώσαμε άλλες στο Βιβλίο...... και βρήκαμε μερικές στο Τετράδιο Εργασιών.


Και ήρθε η ώρα να δείξουμε στην κυρία πόσο καλά μάθαμε να περιγράφουμε.
Περιγράψαμε, όσο πιο καλά μπορούσαμε, το αγαπημένο μας παιχνίδι.

Η παρουσίαση
Η εργασία για το σπίτι


27.1.16

Τα νέα μας 27.1.16

Μαθηματικά δεν κάναμε σήμερα, γιατί μας επισκέφτηκε ένας παραμυθάς και μας διηγήθηκε ωραία λαϊκά παραμύθια!Που λες είδα... 2

Σήμερα ασχοληθήκαμε με τα επίθετα και ξαναθυμηθήκαμε τα αντίθετα και τα συνώνυμα.


Η παρουσίαση
Η εργασία για το σπίτι