20.1.16

Στο χωράφι (Αναλύω αριθμούς μέχρι το 100 - Εισαγωγή στην προπαίδεια) 1

Σήμερα ασχοληθήκαμε με 2 είδη ασκήσεων, που θα μας βοηθήσουν να πολύ να κατανοήσουμε το επόμενο κεφάλαιο. Δε δουλέψαμε καθόλου στο Βιβλίο.

Στην πρώτη δραστηριότητα έπρεπε τα παιδιά να σχηματίσουν τον πολλαπλασιασμό με 3 τρόπους και στο τέλος να τον υπολογίσουν.Στην επόμενη έπρεπε να φτιάξουν ομάδες ίδιων αντικειμένων, να τις εκφράσουν με πολλαπλασιασμό και να τον υπολογίσουν.

Η παρουσίαση
Η εργασία για το σπίτι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου