29.1.16

Που λες είδα... 4

Κάναμε συγκρίσεις σήμερα χρησιμοποιώντας τον συγκριτικό βαθμό των επιθέτων. Μάθαμε να τον σχηματίζουμε και με τους δύο τρόπους (περιφραστικά και μονολεκτικά).
Ασχοληθήκαμε στη συνέχεια με τη δραστηριότητα του Βιβλίου...... κάναμε συγκρίσεις στο Πρόχειρο...

Στο τέλος θυμηθήκαμε πότε χρησιμοποιούμε το "τον" και το "των".Η παρουσίαση

Η εργασία για το σπίτι


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου