28.3.16

Μες στο μουσείο 7

Τελευταίο μάθημα της ενότητας σήμερα (την επανάληψη και το κείμενο από το Ανθολόγιο τα κάναμε την περασμένη εβδομάδα για να τα συνδυάσουμε με την 25η Μαρτίου) και μάθαμε πώς κλίνινται τα θηλυκά ουσιαστικά σε -η. 

Διαβάσαμε πρώτα το ποίημα του Βασίλη Ρώτα "Ήλιος"...


... και ξεχωρίσαμε τα 2 θηλυκά ουσιαστικά που μας ενδιέφεραν "πλάση" και "λύπη". Τα κλίναμε προφορικά και διαπιστώσαμε ότι σχηματίζουν διαφορετικά τον πληθυντικό τους "πλάσεις" και "λύπες". 
Και μετά ήρθε... η γραμματική... 
Προηγήθηκαν τα θηλυκά ουσιαστικά σε -η που τονίζονται στη λήγουσα και τελειώνουν στον πληθυντικό σε -ές...
... ακολούθησαν αυτά τονίζονται στην παραλήγουσα και τελειώνουν στον πληθυντικό σε 
-ές...
  


... μετά περάσαμε σε κείνα που τονίζονται στην προπαραλήγουσα και τελειώνουν στον πληθυντικό σε -ες...
  


... συνεχίσαμε με κείνα που τελειώνουν σε  και τελειώνουν στον πληθυντικό σε -εις...
 ... και στη συνέχεια εφαρμόσαμε όσα μάθαμε πρώτα στο Βιβλίο...


... μετά στο Τετράδιο Εργασιών...... και τέλος γράφοντας μια ιστορία που θα έπρεπε να περιέχει και τέτοιου είδους θηλυκά ουσιαστικά.


Η παρουσίαση
Η εργασία για το σπίτι


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου