8.5.16

Οι μανούλες γιορτάζουν!!!!!!!

Χ Ρ Ο Ν Ι Α   Σ Α Σ    Π Ο Λ Λ Α!

Σ Α Σ    Λ Α Τ Ρ Ε Υ Ο Υ Μ Ε,

Α Γ Α Π Η Μ Ε Ν Ε Σ    Μ Α Σ    

Μ Α Ν Ο Υ Λ Ε Σ!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου